Karislojo


Delar av Karis och Lojo socknar avskildes år 1531 till en kapellförsamling under Karis , Karislojo kapell. Kapellet blev moderförsamling 1614. Till Karislojo hörde 1591-1859 Sammatti kapell. Sedan införlivades Sammatti med moderförsamlingen, men blev på nytt kapell 1871 och fick egen kaplan från och med år 1901. Sammatti blev självständig församling 1951.

- Elden kom lös på prästgårdens tak 8/2 1922, men man lyckades kväva eldsvådan. [O. Durchman: Kirkonarkistojen tuhoutumiset. Genos 3(1932)]

Namn på finska
Karjalohja

Grannförsamlingarna
Karis, Kisko, Lojo, Pojo, Sammatti, Suomusjärvi, Karis finska församling, Karis svenska församling, Pohjan suomalainen seurakunta, Pojo svenska församling

Byar på finska
Härjänvatsa, Ilmoniemi, Immola, Karkali, Kärkelä, Kattelus, Kourjoki, Kuusia, Lanviikki, Linhamari, Lohjantaipale, Maila, Makkarjoki, Murto, Mustlahti, Nummijärvi, Pappila, Pellonkylä, Pipola, Puujärvi, Pyöli, Saarenpää, Sakkola, Särkjärvi, Suurniemi, Talla, Tammisto

Byar på svenska
Härjänvatsa, Ilmoniemi, Immola, Karkali, Kärkelä, Kattelus, Kourjoki, Kuusia, Långvik, Lönnhammar, Lohjantaipale, Maila, Makkarjoki, Murto, Mustlahti, Nummijärvi, Pappila, Pellonkylä, Pipola, Puujärvi, Böle, Saarenpää, Sakkola, Särkjärvi, Suurniemi, Talla, Tammisto


MikrofilmerMikrokortMikrokort (SVAR)
Förteckning över prästerHisKiSvarta böcker
AdressGränskartaAnnat
Digiarkisto


Databasen updaterad 2010-06-16 17:38:37.1363