Karis


Karis grundades troligen redan på 1200-talet, omnämns som moderförsamling 1326. Raseborgs fästning var i bruk c.1300-1500. Borgen hade eget kapell och egen kaplan. Till Karis hörde Karislojo kapell, som grundades 1531 genom att ansluta delar från både Karis och Lojo; Karislojo kapell blev moderförsamling 1614. Snappertuna kapell grundades 1688 som bönehusföening. Man hade en sockenadjunkt tills tjänsten enligt domkapitlets beslut blev kaplanstjänst 1809. Snappertuna blev moderförsamling 1915. På Finlands äldsta järnbruk, Svartå bruk, grundades en egen bruksförsamling i början av 1600-talet. Den blev en självständig församling och fick egen präst 1673 och från 1900-talets början sköttes predikoämbetet från Karis.

Karis delades i en finsk och en svensk församling - troligen år 1977 - då Karis köping blev stad och Snappertuna indrogs. - Kyrkan plundrades efter striden vid Karis bro 22/8 1713. I prästgården brann år 1749 alla andra byggnader (10 till antalet) utom huvudbyggnaden. [O. Durchman: Kirkonarkistojen tuhoutumiset. Täydennys II. Genos 3(1932). Täydennys III. Genos 4(1933). Täydennys VII. Genos 6(1935)].

Namn på finska
Karjaa

Grannförsamlingarna
Ingå, Karislojo, Lojo, Pojo, Snappertuna, Pohjan suomalainen seurakunta, Pojo svenska församling

Byar på finska
Backby, Bålaby, Bällarby, Bällby, Båtsmora, Bengtsmora, Björnbollstad, Bondby, Brasby, Bredvik, Brynikbacka, Degerby, Domargård, Dönsby, Finnbacka, Finnby, Gösbacka, Grabbacka, Grunfsjö, Hållsnäs, Heimos, Högben, Ingvallsby, Jällsby, Joddböle, Kansbacka, Karjaan asema, Kasabacka, Kasaby, Kihla, Kleven, Knapsby, Kroggård, Lågbacka, Läpp, Mangård, Mjölbollstad, Mjölnarby, Nyby, Österby, Pappila, Päsarby, Reiböle, Romsarby, Sannas, Smedsby, Snällböle, Starkom, Sutarkulla, Mustio, Svarvarböle, Svedja, Torsböle (Tryckobacka), Vestanby, Visanbacka

Byar på svenska
Backby, Bålaby, Bällarby, Bällby, Båtsmora, Bengtsmora, Björnbollstad, Bondby, Brasby, Bredvik, Brynikbacka, Degerby, Domargård, Dönsby, Finnbacka, Finnby, Gösbacka, Grabbacka, Grunfsjö, Hållsnäs, Heimos, Högben, Ingvallsby, Jällsby, Joddböle, Kansbacka, Karis station, Kasabacka, Kasaby, Kihla, Kleven, Knapsby, Kroggård, Lågbacka, Läpp, Mangård, Mjölbollstad, Mjölnarby, Nyby, Österby, Pappila, Päsarby, Reiböle, Romsarby, Sannas, Smedsby, Snällböle, Starkom, Sutarkulla, Svartå, Svarvarböle, Svedja, Torsböle (Tryckobacka), Vestanby, Visanbacka


MikrofilmerMikrokortMikrokort (SVAR)
Förteckning över prästerHisKiSvarta böcker
AdressGränskartaAnnat
Digiarkisto


Databasen updaterad 2010-06-16 17:38:37.1363