Jeppo


Jeppo kapellförsamling hörde urprungligen till Nykarleby och hade grundats år 1859 som en bönehusförsamling. Jeppo fick sin första präst år 1863 och kapellrättigheter 1867. 1906 beslöts att det skulle avskiljas tll eget pastorat.

-Hela arkivet brann (endast en kommunionbok -även den illa svedd- finns bevarad) tillsammans med prästgården den 28/12 1886. [O. Durchman: Kirkonarkistojen tuhoutumiset. Genos 3(1932)]

Namn på finska
Jepua

Grannförsamlingarna
Alahärmä, Munsala, Purmo, Nykarleby landsförsamling

Byar på finska
Jungar, Lassila, Överjeppo

Byar på svenska
Jungar, Lassila, Överjeppo


MikrofilmerMikrokortMikrokort (SVAR)
Förteckning över prästerHisKiSvarta böcker
AdressGränskartaAnnat
Digiarkisto


Databasen updaterad 2010-06-16 17:38:37.1363