Mikrofilmer - Nedertorneå


FörklaringSignumÅr
Rulle 58658
Födda
3 II a
1741-1760
Döda

1740-1760
Födda, döda
3 II b
1761-1762
Födda
3 III
1763-1790
Födda
3 IV
1791-1799
Födda
3 V
1800-1813
Rulle 58659
Födda
3 VI
1814-1827
Födda
3 VII
1828-1843
Födda
3 VIII
1844-1857
Födda
3 IX
1858-1867
Rulle 58660
Födda, döda
3 I
1707-1739
Vigda

1707-1739
Vigda
6 I
1770-1813
Döda

1763-1813
Vigda, döda

1814-1845
Vigda
6 III
1846-1876
Döda

1845-1874
Konfirmander
11 I
1825-1880
Rulle 58661
Flyttade

1814-1817, 1814-1823
Kommunionbok

1768-1793
Läsförhörsböcker
4 I
1766
Flyttade
4 II
1817-1838
Flyttade
4 III
1838-1857
Flyttade
4 IV
1858-1877
Rulle 58662
Flyttningsbetyg
16 I
1784-1799
Flyttningsbetyg
16 II
1800-1806
Flyttningsbetyg
16 III
1805-1810
Rulle 58663
Flyttningsbetyg
16 IV
1817-1836
Flyttningsbetyg
16 V
1837-1844
Rulle 58669
Inventarieförteckningar
17 I
1704-1892
Rulle 58670
Bouppteckningar och lysningar
8 I
1763-1789
Rulle 58671
Bouppteckningar och lysningar
8 II
1790-1803
Rulle 58672
Bouppteckningar och lysningar
8 III
1820-1830
Rulle 58673
Bouppteckningar och lysningar
8 IV
1840-1856
Rulle 58674
Bouppteckningar och lysningar
8 V
1857-1866
Rulle 58675
Diverse handlingar
9 I
1826-1865
Rulle 58676
Diverse handlingar
9 II
1774-1824
Konfirmander

1777-1824
Rulle 58677
Diverse handlingar
13
1776-1818
Diverse handlingar
19 I
1814-1851
Diverse handlingar
19 II
1832, 1849
Diverse handlingar
20
1757-1854
Rulle IK 203
Kommunionbok
1 I
1750-1762
Kommunionbok
1 II
1780-1787
Kommunionbok
1 III
1791-1799
Kommunionbok, konfirmander
1 IV
1764-1770
Kommunionbok
1 Va
1780-1797
Kommunionbok
1 Vb
1780-1797
Rulle IK 204
Kommunionbok
1 Vb
1780-1797
Kommunionbok
1 Vc
1780-1797
Kommunionbok
1 VIa
1800-1818
Kommunionbok
1 VIb
1800-1818
Kommunionbok
1 VIc
1800-1818
Kommunionbok
1 VIIa
1819-1828
Rulle IK 205
Kommunionbok
1 VIIa
1819-1828
Kommunionbok
1 VIIb
1819-1828
Kommunionbok
1 VIIc
1819-1828
Kommunionbok
1 VIIIa
1829-1837
Kommunionbok
1 VIIIb
1829-1837
Kommunionbok
1 VIIIc
1829-1837
Rulle IK 206
Kommunionbok
1 VIIIc
1829-1837
Kommunionbok
1 IX
1838-1844
Kommunionbok
1 X
1845-1851
Rulle IK 207
Kommunionbok
1 X
1845-1851
Kommunionbok
1 XI
1852-1858
Kommunionbok
1 XII a
1859-1868
Rulle IK 208
Kommunionbok
1 XII a
1859-1868
Kommunionbok
1 XII b
1859-1868
Barnbok
1 XIV
1860-1880
Födda

1741-1760
Döda
3 II a
1740-1760
Rulle IK 209
Födda
3 II a
1741-1760
Döda

1740-1760
Födda, döda
3 II b
1761-1762
Födda
3 III
1763-1790
Födda
3 IV
1791-1799
Födda
3 V
1800-1813
Födda
3 VI
1814-1827
Rulle IK 210
Födda
3 VI
1814-1827
Födda
3 VII
1828-1843
Födda
3 VIII
1844-1857
Födda
3 IX
1858-1867
Födda, döda
3 I
1707-1739
Vigda

1707-1739
Rulle IK 211
Vigda
6 I
1770-1813
Döda

1763-1813
Vigda, döda

1814-1845
Vigda
6 III
1846-1876
Döda

1845-1874
Konfirmander
11 I
1825-1880
Flyttade
4 I
1814-1817, 1814-1823
Kommunionbok

1768-1793
Läsförhörsböcker

1766
Flyttade
4 II
1817-1838
Rulle IK 212
Flyttade
4 II
1817-1838
Flyttade
4 III
1838-1857
Flyttade
4 IV
1858-1877
Flyttningsbetyg
16 I
1784-1799
Flyttningsbetyg
16 II
1800-1806
Rulle IK 213
Flyttningsbetyg
16 II
1800-1806
Flyttningsbetyg
16 III
1805-1810
Flyttningsbetyg
16 IV
1817-1836
Rulle IK 214
Flyttningsbetyg
16 IV
1817-1836
Flyttningsbetyg
16 V
1837-1844
Flyttningsbetyg
16 VI
1844-1848
Flyttningsbetyg
16 VII
1848-1853
Rulle IK 215
Flyttningsbetyg
16 VIII
1858-1864
Sockenstämmoprotokoll
10 I
1706-1816
Sockenstämmoprotokoll
10 II
1813-1848
Rulle IK 216
Sockenstämmoprotokoll
10 II
1813-1848
Sockenstämmoprotokoll
10 III
1851-1865
Visitationsprotokoll
18
1822-1919
Rulle IK 217
Visitationsprotokoll
18
1822-1919
Räkenskaper
5
1683-1779
Visitationsprotokoll

1701-1764
Räkenskaper
5 I
1771-1809
Visitationsprotokoll

1785
Räkenskaper
5 II
1785-1820
Räkenskaper
5 II
1759-1800
Inventarieförteckningar
17,1
1704-1892
Rulle IK 218
Inventarieförteckningar
17,1
1704-1892
Bouppteckningar och lysningar
8 I
1763-1789
Bouppteckningar och lysningar
8 II
1790-1803
Rulle IK 219
Bouppteckningar och lysningar
8 II
1790-1803
Bouppteckningar och lysningar
8 III
1820-1830
Bouppteckningar och lysningar
8 IV
1840-1856
Rulle IK 220
Bouppteckningar och lysningar
8 IV
1840-1856
Bouppteckningar och lysningar
8 V
1857-1866
Rulle IK 221
Bouppteckningar och lysningar
8 V
1857-1866
Diverse handlingar
9 I
1826-1865
Diverse handlingar
9 II
1774-1824
Konfirmander

1777-1824
Rulle IK 222
Diverse handlingar
9 II
1774-1824
Konfirmander

1777-1824
Diverse handlingar
13
1776-1818
Diverse handlingar
19 I
1814-1851
Rulle IK 223
Diverse handlingar
19 I
1814-1851
Diverse handlingar
19 II
1832,1849
Diverse handlingar
20
1757-1854
Diverse handlingar
25
1617-1818
Rulle IK 224
Diverse handlingar
25
1617-1818
Diverse handlingar
29
1640-1880
Rulle VÄ 3
Folkmängdstabeller

1749-1773
Folkmängdstabeller

1774-1801
Folkmängdstabeller

1802-1854
Folkmängdstabeller

1854-1875