Mikrofilmer - Keminmaa


FörklaringSignumÅr
Rulle IK 269
Kommunionbok

1693
Inventarieförteckningar
16,1
1728-1729
Rulle IK 270
Kommunionbok

1693
Inventarieförteckningar
16,1
1728-1729
Kommunionbok
16,1
1710-1719
Kommunionbok
16,2
1709-1741
Läsförhörsböcker
17
 
Kommunionbok
16,3
1742-1756
Kommunionbok
16,4
1757-1775
Rulle IK 271
Kommunionbok
16,4
1757-1775
Kommunionbok
16,5
1774-1771
Kommunionbok
16,6
1780-1785
Kommunionbok
16,7
1786-1791
Rulle IK 272
Kommunionbok
16,8
1792-1798
Kommunionbok
16,9
1799-1805
Kommunionbok
16,1
1806-1812
Kommunionbok
16,11
1813-1819
Kommunionbok
16,12
1820-1826
Kommunionbok
16,13
1827-1833
Kommunionbok
16,14
1834-1840
Rulle IK 273
16,14
1834-1840
Kommunionbok
16,15
1841-1847
Kommunionbok
16,16
1848-1854
Rulle IK 274
16,16
1848-1854
Kommunionbok
16,17 a
1855-1864
Kommunionbok
16,17 b
1855-1864
Födda

1718-1736
Vigda
9
1719-1735
Döda

1718-1735
Födda

1736-1756
Vigda
10
1738-1825
Döda

1736-1825
Rulle IK 275
Födda
10
1736-1756
Vigda

1738-1825
Döda

1736-1825
Födda
11
1757-1788
Födda
12
1788-1824
Födda
13
1825-1852
Födda
28,1
1853-1877
Födda, döda
8
1698-1715
Vigda

1698-1716
Rulle IK 276
Födda, döda
8
1698-1715
Vigda

1698-1716
Döda
14
1826-1890
Vigda

1826-1880
Konfirmander
23,1
1806-1851
Konfirmander
23,2
1852-1890
Flyttade
20,1
1806-1851
Flyttade
20,2
1852-1868
Flyttningsbetyg
22,1
1747-1829
Rulle IK 277
Flyttningsbetyg
22,1
1747-1829
Flyttningsbetyg
22,2
1802-1815
Rulle IK 278
Flyttningsbetyg
22,3
1827-1844
Flyttningsbetyg
56,1
1839-1850
Flyttningsbetyg
56,2
1851-1860
Rulle IK 279
Flyttningsbetyg
56,2
1851-1860
Sockenstämmoprotokoll
19,1
1739-1825
Sockenstämmoprotokoll
19,2
1825-1846
Sockenstämmoprotokoll
8,2
1851-1874
Visitationsprotokoll
12,1
1673-1804
Rulle IK 280
Visitationsprotokoll
12,1
1673-1804
Visitationsprotokoll
12,2
1805-1825
Visitationsprotokoll
12,3
1826-1840
Visitationsprotokoll
26
1707-1710
Rulle IK 281
Visitationsprotokoll
26
1707-1710
Visitationsprotokoll

1707-1710
Räkenskaper
1,1
1649-1697
Inventarieförteckningar

1649-1674
Räkenskaper
1,2
1700-1716
Räkenskaper
1,3
1717-1727
Räkenskaper
1,4
1728-1737
Räkenskaper
1,5
1738-1764
Räkenskaper
2
1765-1822
Rulle IK 282
Räkenskaper
2
1765-1822
Räkenskaper
3
1765-1822
Räkenskaper
4
1765-1844
Inventarieförteckningar
32
1828-1897
Bouppteckningar
4,1
1600-1803
Rulle IK 283
Bouppteckningar
4,1
1600-1803
Bouppteckningar
4,2
1804-1833
Bouppteckningar
4,3
1830-1846
Rulle IK 284
Bouppteckningar
4,3
1830-1846
Diverse handlingar
1
1616-1808
Diverse handlingar
9
1577-1689
Diverse handlingar
2
1617-1783
Diverse handlingar
3
1596-1837
Rulle IK 285
Diverse handlingar
3
1596-1837
Diverse handlingar
1
1648-1804
Diverse handlingar
7
1625-1828
Diverse handlingar
8,1
1688, 1856-1873
Rulle IK 286
Diverse handlingar
8,1
1688, 1856-1873
Diverse handlingar
6,1
1667-1750
Diverse handlingar
6,2
1751-1780
Rulle IK 287
Diverse handlingar
6,2
1751-1780
Diverse handlingar
6,3
1781-1803
Rulle IK 288
Diverse handlingar
6,3
1781-1803
Diverse handlingar
6,4
1804-1815
Rulle IK 289
Diverse handlingar
6,5
1816-1825
Diverse handlingar
7
1798-1850
Rulle IK 290
Diverse handlingar
7
1798-1850
Diverse handlingar
13 a
1790-1826
Diverse handlingar

1785-1808
Diverse handlingar
2
1712-1808
Rulle IK 291
2
1712-1808
Diverse handlingar
3
1720-1780
Diverse handlingar
5
1780-1809
Rulle IK 292
Diverse handlingar
5
1780-1890