UPPGIFTER OM FÖRSAMLINGARNA
Alla församlingar
Allmänt
Frågor


(söker även gamla namn)


(finska eller svenska)

MIKROFILMERNAS ÄGARE
Allmänt
Är med


(skriv t.ex JK 789)

Finnish churches in America
List of churches

HisKi
Lista över församlingarna
HisKi hjälpsida

BEFOLKNINGSBOKFÖRING IDAG
Befolkningsregistercentralen
Magistraterna
Ev.-luth. kyrkan
Ortodoxa kyrkan

Anmäl fel till Miniprojekti