Mikrofilmien omistajia


Koska Suomesta ei ole löytynyt rekisteriä josta kävisi ilmi mitä kirkonarkistojen mikrofilmejä arkistot, kirjastot ja sukututkimusyhdistykset omistavat, on sellainen perustettu osana ns. Miniprojektia Suomen Sukututkimusseuran toimesta.

Tietokannasta voi hakea mikrofilmin omistajia filmin tunnuksen perusteella (esim. JK789). Hakutuloksesta selviää, mistä filmiä kannattaa kysyä, mitkä ovat käyttö- tai lainausehdot jne. Tietokannan avulla pyritään myös helpottamaan ja tehostamaan mikrofilmien lainausta arkistojen ja kirjastojen välillä.

Tietokanta perustuu mikrofilmien omistajien sekä yksittäisten sukututkijoiden ilmoituksiin. Kantaa päivitetään jatkuvasti.

Pääosa tietokannan mikrofilmeistä ovat kirkonarkistojen mikrofilmejä. Myös muita mikrofilmejä voi ilmoittaa kantaan.

Seuraavat tiedot tulee ilmoittaa:

  • arkiston, kirjaston tai yhdistyksen nimi
  • käyttö- ja lainausehdot
  • luettelo filmeistä (pelkät signumit riittävät)

Tiedot toimitetaan osoitteeseen Miniprojekti, faksilla numeroon (09) 278 1199 tai postitse osoitteeseen Suomen Sukututkimusseura, Liisankatu 16 A, 00170 Helsinki.