logo
  Genealogiska Samfundet i Finland
Historieböcker
  [Församlingar] [Böcker] [Sökblanketten]

Närpes - Närpiö

Döpta

Länk till denna händelsen [ 5430917 ]

Född / Döpt 18.11.1830 21.11.1830
By / Gård Rangsby  
Fader bd. Johan Jacobss: Långvik  
Moder   Anna Lisa Johansdr   1796
Barn Clara
Egen komm.  
Original komm.  
Länkar SSHY - Digiarkisto

       

11696 16.11.1830 17.11.1830 Finby   bd. Johan Carlss: Skinnars Greta Andersdr   1801 Anders Henrik
11697 17.11.1830 17.11.1830 Finby   tp. Johan Johanss: Sund el.Smeds ? Ulrika Hanssdr   1805 Anna Stina
11698 17.11.1830 17.11.1830 Finby   bd. Stefanus Marcuss: Svens Greta   1788 Helena Margreta
11699 17.11.1830 19.11.1830 Öfvermark   tp. Henrik Larss: Asplund Cathaarina Henriksdr   Ullrika
11700 17.11.1830 19.11.1830 Öfverm.   bd. Michel Isakss: Granfors Helena Mickelsdr   1805 Anders Henrik
11701 18.11.1830 21.11.1830 Rangsby   bd. Johan Jacobss: Långvik Anna Lisa Johansdr   1796 Clara
11702 20.11.1830 21.11.1830 Norrnäs   bd. Henrik Anderss: Skomars Clara Johansdr   1789 Henric
11703 20.11.1830 21.11.1830 Pjelax   inh. Gabr. Carlss: Strömbäck Anna Caisa Gabr.sdr   Anna Stina
11704 26.11.1830 28.11.1830 Nämpnäs   bd. Matts Mattss: Åbbel Greta Mattsdr   1806 Maja Lisa
11705 26.11.1830 28.11.1830 Ö.Ytterm.   Bds. Matts Mattss: Uljens Lisa Mickelsdr   Carl
11706 29.11.1830 30.11.1830 Öfverm.   inh. Henrik Henrikss: Hjort Anna Stina   Johan Petter